Hírek

ALAPÍTÓ IGAZGATÓNK CSERMELY GYÖRGY SZÜLŐVÁROSA DÍSZPOLGÁRA LETT

​Nagymaros Város Képviselő-testületének döntése értelmében, 2017 évben alapító igazgatónk Csermely György Nagymaros Város Díszpolgára lett. A megtisztelő címet hagyományosan augusztus 20-án a város Szent István napi ünnepségének keretében adták át. Petrovics László Nagymaros város polgármestere laudációjában e szavakkal foglalta össze alapító igazgatónk eddigi munkásságát. Csermely György Nagymaros szülötte és a mai napig lakója, táncpedagógus és producer, a Váci Jeszenszky® Balett alapító-igazgatója, a Magyar Táncpedagógusok Országos Sz​​övetségének tagja, a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség tagja és pontozó bírája. A magyar táncművészet kiemelkedő alakja és a moderntánc művészet megteremtője, Jeszenszky Endre tanítványaként kapta azt a szakmai tudást, emberi tartást és elhivatott küldetést, amellyel azóta is fáradhatatlanul dolgozik a Mester örökségének megőrzéséért, az általa létrehozott értékek továbbadásáért és népszerűsítéséért. Jeszenszky Endre, Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett Nívó-díjas koreográfus, balettmester hivatásos társulatát 1982-ben alapította meg. Első balettiskoláját 1955-ben nyitotta, majd jégtáncosok és tornászok edzőjeként is dolgozott, művészeti vezetője volt a Magyar Jégrevünek, koreográfusa a Moulin Rouge-nak, létrehozója a Rock Színház tánckarának is. Az 1980-as évektől saját jazz-tánc rendszerét oktatta, amelynek minél szélesebb körű átadásához a mester nevét viselő tánciskolát is létrehozott.
Csermely György hét évig volt Jeszenszky Endre tanítványa, majd – egészen a mestere haláláig – 11 évig dolgoztak
együtt az oktatásban. Az iskola működtetése mellett a sajátos műfaj, az oktatási célok, a táncművészeti értékek
megőrzésének és népszerűsítésének érdekében nagymarosi székhellyel működő alapítványt hoztak létre, amelynek kuratóriumi elnöki posztját már húsz éve, 1997-ben vehette át a Mestertől. Jeszenszky Endre tánciskolájának székhelyét közös döntésükkel 1997-ben a fővárosból a Dunakanyarba helyezték át, azóta az iskola Vácott működik.
Jeszenszky-s táncosnak lenni a mai napig egy fogalom, egy tartalmi és színvonal béli garanciát hordozó nívó a tánccal foglalkozók, a művészetek iránt rajongást táplálók körében. Jeszenszky-s tanítványnak lenni nem pusztán azt jelenti, hogy a gyermekek megtanulják a balett és a modern táncok alapjait. Jeszenszky-s tanítványnak lenni egyéniség és tartás, összeszedettség és elhivatottság egyszerre, mindennek egy olyan komplex fejlesztés a garanciája, amelynek az egészséges életmódra nevelés, a drámapedagógia, az esztétika, éppen annyira része, mint a koreográfiák elsajátítása. A tánc nagymesterének szakmai és emberi öröksége, a műfaj megőrzése csak ezzel az igényes hozzáállással és összetett neveléssel biztosítható és adható át a fiatalabb generációknak is. Az oktatási módszer helyességét és a Mester örökségének méltó ápolását számos hazai és nemzetközi szakmai elismerés jelzi, a Jeszenszky-s táncosok határainkon innen és túl többször gyűjtöttek be értékes trófeákat. Magát a tanítási metodikát, az egyediséget és a Jeszenszky iskola által elért eredményeket Pest megye közgyűlése 2005-ben „Pest megye művészetéért” díjjal ismerte el, az oktatás székhelyét adó Vác városa pedig Csermely György negyed százados munkásságát 2016-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta. Csermely György a váci modern táncoktatás és sokrétű táncélet megteremtésében betöltött úttörő szerepéért, több évtizedes kiváló táncpedagógusi és produceri tevékenységéért, Jeszenszky Endre szellemi hagyatékának ápolásáért, képzési rendszerének megőrzéséért és annak továbbadásáért 2016-ban a Magyar Táncpedagógusok Országos Szövetségétől munkássága elismeréseként táncművészeti nívódíjat vehetett át.
Csermely György a mai napig – az oktatás mellett – producerként is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a minőségi
kultúrának saját és iskolája eszközeivel teret biztosítson. Szervezésében számos, a városi vagy térségi határokat
jócskán túllépő, prémium kategóriás rendezvényre került sor úgy a fővárosban, mint ahogyan Vácott és ahogyan
Nagymaroson is, a kiemelt ünnepek alkalmával. Csermely György jól érzi és érti azt a felelősséget, amely a színvonal, a minőség, az egyediség, a maradandóság terén rá hárul, amely elvárásnak kivétel nélkül különleges és magas nívójú produkciókkal tesz eleget. Emellett utánozhatatlan érzékkel fedezi fel és támogatja – tulajdonképpen műfaji határok nélkül – a tehetségeket, tovább víve ezzel is a Mester által rá hagyott örökséget. Mindezek mellett pedig továbbra is csodaszép városunk büszke polgára, gazdagítva ezzel Nagymaros humán értékét és örökségét is.
A díj átadása előtt felkérem Babatiné Márton Mártát, a Dr. Hesz Mihály Általános Iskola igazgató asszonyát, hogy a Váci Jeszenszky® Balett szülői munkaközösségének nevében mondja el Csermely György pedagógiai munkásságával kapcsolatos gondolatait.

Az igazgató asszony e szavakkal kezdte. Tisztelt Vendégek, Jelenlévők! Tisztelt Csermely György! Kedves Gyuri!

Ahogyan azt az imént hallották, Jeszenszky Endre balettmester tánciskolájának székhelyét, 1997-ben Csermely Györggyel közösen döntve Budapestről Vácra helyezte át. Kivételesen nagy művészeti érték birtokosa lett ezáltal a város és térsége. Azonban ez az érték csak úgy maradhatott meg, hogy a Mester számos tanítványa közül valaki letéteményese, hiteles közvetítője, továbbadója lett mindannak, amit ma összefoglaló néven Jeszenszky – balettnek, tánciskolának nevezünk. Ez a tanítvány Csermely György, akinek neve mára összefonódott a Mester táncművészeti módszerével. A 25 év alatt a térségben felnőtt egy generáció, aki Csermely Györgytől jazz – balettet tanult. Növendékei az órákon nem csupán mozgásfejlesztést tanultak, hanem fejlődött egész személyiségük, zenekultúrájuk, szemléletmódjuk. Az értéket teremtő családok számára a mai napig fontos, hogy gyermekeik Csermely György – művészeti igazgató jazztánc óráira járjanak. A következő idézet nagyon jól kifejezi mindazt, amit a tánc adni tud.
„A tánc energiát termel, áraszt és közvetít, önismeretre tanít, önfegyelemre nevel, egymásra figyelést és toleranciát igényel, csapatszellemet ad és közösséget teremt, megteremti a test és a lélek harmóniáját, egyszerre kapcsol össze másokkal és önmagunkkal, és mivel a szavak előtti világban született, a táncolók megértik egymást, bármilyen nyelven is beszélnek.” (Szögi Csaba táncművész )
Kedves Gyuri! A szülők és valamennyiünk nevében szívből gratulálunk az elmúlt időszakban kapott kitüntetéseidhez és a most adományozott Díszpolgári címhez! Kívánunk neked további munkádhoz jó egészséget, sok sikert, boldog, mosolygós, táncolni szerető gyerekeket és érezd, hogy mi szülők – akiknek gyermekeivel oly sokat foglalkozol -, köszönettel, hálával és nagy tisztelettel gondolunk mindig rád! Szívből gratulálunk ! Zárta gondolatait Babatiné Márton Márta.