Beiratkozás

fb-beiratkozo-rm-5

Első tanítási napunk a 2018-2019 tanévben szeptember 6-án csütörtökön lesz.

Ezen a napon már órák lesznek a korcsoport beosztásoknak (az órarend menüben találja meg) megfelelő időpontokban. Beiratkozni az órák elején lehet. A 45 perces órák 15:00-tol óránkénti váltásban, egész órakor kezdődnek és háromnegyedkor érnek véget. A köztük lévő negyedórában az átöltözések és a csoportváltások történnek.
Foglalkozásainkon havi tagdíj, vagy óradíj ellenében lehet részt venni. A havi tagdíjban havi négy 45 perces alkalom van benne, a többi foglalkozás -klasszikus balett és jazztánc díjmentesen látogatható. A koreográfia óra önállóan nem választható. Erről minden esetben a művészeti vezetés dönt és a növendék felé jelzi azt. Külön ezt nem kell kérnie senkinek.

A havi tagdíjakat minden hónap 10-ig be kell fizetni. Befizetésre kizárólag a klasszikus balett és jazztánc órákon van lehetőség. A koreográfia órákon erre nincs mód. Az óradíjak az órák elején fizetendők. Az első óralátogatás óradíja kiegészíthető a havi tagdíj mértékéig. Így értelem szerűen beleszámít abba. Félhavi díj fizetésére lehetőség nincs. Ha bármi okból a havi 4 alkalomnál kevesebbszer tud jönni a növendék, akkor az alkalmak óradíjban számolandók és a megmaradt rész a következő havi tagdíjba beszámításra kerül.

BEIRATKOZNI EGÉSZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN LEHET!